IQ-test of toch niet?

blog IQ-test hoogbegaafdheid

Kan je een buitengewoon -of alleszins een afwijkend- intelligentieniveau niet gewoon ‘al doende’ vaststellen?  Als je weet dat de globale leerplannen geschreven zijn voor -wat men noemt- de middenmoot, dan merk je tijdens het toepassen van de opgelegde leerstof toch behoorlijk snel of een kind -hetzij naar onder, hetzij naar boven- afwijkt, niet?  Is een […]