Haar oudste dochter heeft een IQ van 140, haar jongste vermoedelijk een van boven de 145. Toch is die hoge intelligentie voor ouders niet altijd reden tot juichen. “Voor Kaat het label ‘hoogbegaafd’ kreeg, was ze onhandelbaar. Pas toen we leerden wat hoogbegaafdheid inhoudt, ging er een wereld voor ons open”, zegt mama Patsy, die een boek schreef over haar lange zoektocht naar hulp.