Instructiekaart Talent X Inzet X Strategie

 2,99 (excl. btw)

Een instructiekaart?  Voor wie?

Wil jij in je praktijk of tijdens een lesuurtje of training inspirerende en motiverende methodieken gebruiken?  Dan is deze instructiekaart iets voor jou!  Aan de hand van deze verharde kaart in A5-formaat leg je in no time elke (positieve) interventie uit, visueel ondersteund door een bijhorende tekening.  Theorie hoeft dus niet saai te zijn, integendeel!

Talent X Inzet X Strategie

Deze wonderformule geeft op een vrij eenvoudige manier weer tot wat inzet (of wilskracht of doorzettingsvermogen) en strategieën (organisatievaardigheden | leer- of werkmethodes), kunnen leiden tijdens een studie of loopbaan.
Samengevat:
Je leert uit deze formule dat een combinatie van talent, inzet en (leer)strategieën tot fantastische resultaten kan leiden. Doe je iets met de gaves die je gegeven zijn, dan word je er in het algemeen ook ruimschoots voor beloond. Ga je met diezelfde gaves in de zetel zitten of hangen of is er -met andere woorden- een gebrek aan inzet en dus ook een tekort aan strategieën, dan ontplooi je je gave niet tot een talent en dan zal je -ondanks de gave- geen goede resultaten behalen. Het is fijn om hoogbegaafde kinderen op die manier te motiveren -alsnog of zeker- iets met hun snelle denken te doen.
Omgekeerd geldt: heb je minder uitgesproken talenten, maar wel een torenhoge inzet én dus een rugzak aan strategieën, dan kan je alsnog je doel of vooropgestelde resultaat behalen. En dat is een hele geruststelling voor kinderen, die zich mogelijk net iets meer dan het gemiddelde moeten inspannen of inzetten.

In onze hersenen bevinden zich maar liefst miljarden hersencellen, die elektrische en chemische signalen met informatie uitwisselen. Op de interventiekaart vind je daarom vrachtwagens vol informatie (in hun laadbak) die van hersencel naar hersencel rijden en zo zorgen voor een stevige verspreiding van informatie (reeks 1). Hoe meer we leren, des te steviger (breder) worden de verbindingen tussen onze hersencellen. Handig voor die volgeladen vrachtwagens om nog sneller op hun bestemming te geraken!
Elk hoofd functioneert echter anders.
Zo ook het hoofd van iemand met ASS of iemand met faalangst. In kindertaal gebruiken we dan dezelfde metafoor: de vrachtwagens rijden van de ene kant naar de andere kant, maar stuiten wel eens onverwacht op een wegversperring (reeks 2). Het ene kind denkt creatief en vindt een leuke omleiding in de plaats. Het andere kind panikeert. Hetzelfde geldt voor de vrachtwagenchauffeurs in ons hoofd. Het is daarom handig om samen met het kind naar alternatieve wegen te zoeken, in geval van een blokkade.
Rust je niet goed uit? Ben je snel overprikkeld? Of heb je last van ADHD-kenmerken? Dan botsen de vrachtwagens in je hoofd ook wel eens (reeks 3)! Rust is de boodschap! Wat brengt het kind tot rust? Een dutje, meditatie, yoga, een stressballetje, kneedgum of een toertje op de speelplaats? Bespreek het samen en zorg voor een visueel overzicht, waarnaar het kind kan teruggrijpen.

Voor wie is deze positieve interventiekaart?
Voor jezelf
Voor kinderen (of volwassenen) met een diagnose die de chaos in hun hoofd beter willen begrijpen
Voor hoogsensitieve of hoogbegaafde kinderen
Voor faalangstige kinderen
Voor leerkrachten en hun leerlingen
Voor hulpverleners die kinderen (en volwassenen) begeleiden